Dat de sociale partners van de sector gezinszorg samen voor het Project 3030 gaan, staat buiten kijf. 
Voor het schooljaar 2019-2020 zetten ze dat zelfs extra kracht bij. Hoe? Ze voorzien bijkomende financiële middelen. En daardoor kunnen er meer werknemers (5 vte) starten met hun gedroomde opleiding als verzorgende/zorgkundige. 

Concreet selecteren we voor het schooljaar 2019-2020 een 60-tal werknemers die met de opleiding kunnen starten. 

 • Wie kan starten, behoudt zijn loon. Het Maribelfonds van de gezinszorg financiert de loonkost van 45 vte.
 • Uit alle inschrijvingen loten we de werknemers uit voor de proeven. 
 • Voor elke starter moet er ook plaats in een opleidingscentrum in de buurt van zijn woonplaats zijn.

Elke werknemer die aan alle voorwaarden voldoet, kan inschrijven.

Wie kan deelnemen aan het Project 3030

 • Je hebt minimum 5 jaar anciënniteit bij je huidige werkgever op de uiterste inzenddatum van het project. Die datum verschilt per schooljaar. 
  Wil je de datum kennen?  Raadpleeg dan onze folder (die je bij onze downloads vindt, zodra we een nieuwe oproep lanceren).
 • Je werkt minstens halftijds met een contract voor onbepaalde duur.
 • Je zit tot bij de start van de opleiding niet in een procedure die kan leiden tot ontslag.
 • Je bent niet tewerkgesteld als verzorgende en hebt geen diploma waarmee je aan de slag kan als polyvalent verzorgende
 • Je hebt je werkgever op de hoogte gebracht van je inschrijving.
 • Je dient je aanvraag tijdig en volledig ingevuld in.


Stelde je je al kandidaat voor een vorige oproep maar werd je niet uitgeloot? 
Geen probleem. Je kan je opnieuw inschrijven.